Werven met eigen medewerkers en managers
Werving van personeel verloopt tegenwoordig via social media, informele netwerken en op beurzen en evenementen. De pre-werving, zonder selectie is daar een goed voorbeeld van. De organisatie heeft banden met opleidingscentra en met werving- en selectiebureaus. Voor Defensie verzorgen wij sinds 2010 een programma om met personeel nieuwe belangstellenden toe te leiden naar informatie dagen en vacatures. Wij geven daarvoor de navolgende opleidingen.

Part Time Werver
Hoe belangrijk is de rol van de Part Time Werver? Part Time Wervers komen uit alle Krijgsmachtdelen en bekleden verschillende rangen en functies. De centrale organisatie beschikt over beroepsvoorlichters van alle Krijgsmachtdelen beschikken over deeltijd Wervingcellen en of Roadshows. De relatief nieuwe loot aan de tak is de Part Time Werver en wordt nadrukkelijk geprofileerd. De initiële rol van de PTW’er is om contact te maken met de belangstellenden en belangstellenden in te schrijven voor informatiedagen zoals dit door de Staatsecretaris in 2008 is verwoord.

 

“Parttime wervers hebben vooral succes omdat zij tot dezelfde categorie behoren als de mensen die Defensie graag wil werven. Door hun ervaring en belevingswereld zijn zij als geen ander in staat een beeld te schetsen van het werken bij Defensie”. De staatssecretaris van Defensie (2008)

 

De rol van Part Time Werver (PTW) blijft de komende jaren belangrijk in het personeelswervingstraject van het Ministerie van Defensie. De rol van deze functie zal met enige regelmatig worden aangepast aan de hand van de doelgroep die wordt geworven. Juist die flexibiliteit is van belang om de PTW-rol gedurende het proces aan te passen aan “wat Defensie vraagt” en “wat de markt biedt”. Deze flexibiliteit is de kracht van de organisatie omdat aanpassen van programma’s aan verschillende wensen en culturen van krijgsmachtonderdelen PTW groepen met verschillend niveau van belang wordt geacht.

PTW: basis opleiding - 2 dagen – contact maken en overtuigen
PTW plus: belangstellende via internet inschrijven voor een informatiedag - 2 dagen
PTW Floormanager: opzetten en begeleiden van een evenement - 2 dagen

Wilt u ook werven met eigen managers en medewerkers? Neem contact met ons op.