Blended Coaching Consultancy
Coachend & Adaptief Leiderschap is een vorm van leiderschap die succesvol is gebleken bij het ‘nieuwe werken’ en benadering van leiderschap vanuit generatieperspectief. 

ONZE AANPAK 
De opleiding is gebaseerd op de methodiek Blended Coaching. Deze methodiek helpt deelnemers hun vaardigheid in Coachend & Adaptief Leiderschap te ontwikkelen en de voordelen in de eigen praktijk te ervaren. In een mix van online kennisoverdracht, klassikale vaardigheidstraining en praktische begeleiding op de werkplek, met feedback, worden de deelnemers gestimuleerd kennis en vooral ervaring op te doen. De persoonlijke begeleiding is in handen van een ervaren coach, die desgewenst aanwezig is bij gesprekken op de werkplek.

DE DOELSTELLING 

Het traject heeft als doel om uw leidinggevenden te laten ontwikkelen in hun leiderschap. Deze ontwikkeling zal uitstralen naar hun medewerkers en hun team(s). Want ook deze zullen zich ontwikkelen. Met de opdrachten kunnen accenten worden gelegd in het ontwikkelpad en worden verbeterplannen gemaakt die het behalen van uw organisatiedoelen ondersteunen. De persoonlijke ontwikkeling van uw leidinggevenden krijgt daardoor direct effect op de resultaten binnen uw organisatie. De ontwikkeling en effecten worden gemeten en zichtbaar gemaakt.

DE DOELGROEP 

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die zich willen ontwikkelen in het Coachend & Adaptief Leiderschap en in de vaardigheden om verschillende stijlen van leidinggeven flexibel toe te passen. Leidinggevenden die willen leren in hun eigen praktijk en omgeving.

DE OPBOUW 

De deelnemer doorloopt een traject van drie modules in een periode van ongeveer 12 weken. In de modules zijn twee stappen te onderkennen: bewustwording en ervaring opdoen in de eigen praktijk. Het traject wordt gestart met een Kick Off en afgesloten met een Kick Out. Daartussen actief ingerichte workshops, Coaching on the Job en gemiddeld een opdracht per week. Gedurende het traject zijn meetmomenten opgenomen om de uitgangssituatie en de ontwikkeling van de deelnemer te meten.