Blended coaching voor integrale organisatie vernieuwing
(zie website TNO innovation for life)

2010 - Blended Coaching is bedoeld voor integrale organisatie vernieuwing, waarin samen leren en werken als doel heeft om gedrag in lijn te brengen met de strategie. Blended coaching is een mix van methodieken die leidt tot een meetbare ontwikkeling bij mens en organisatie; optimaal gebruikmaken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en coaching-on-the-job met veel aandacht  voor het monitoren van de vooruitgang. Hierbij staat learning by doing centraal, waardoor de deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en in het bedrijf en zijn context. Drs. Rob Remie heeft ervaring met deze methodiek beschreven in een boek. Hierin worden een vijftiental praktijkcases beschreven. Het boek is geheel digitaal beschikbaar, ISSUU

Het Nieuwe Werken en generatieleren zijn thema’s die in dit boek aan de orde komen.

Research in the folowing organizations in the Netherlands and training program for intevention on behaviour.
DHL B.V.
Selektvracht B.V.
Renault Trucks Benelux B.V.
Koninklijke Landmacht Personeels Risico Management (PRM) Governement
Icare zorg - Heathcare
Espria zorg - Heathcare
Evean zorg - Heathcare
Trans zorg - Heathcare
GGZ - Heathcare
IJsselland Hospital - Heathcare
Hollander Techniek B.V. 
Care Schadeservice B.V.
Wavin Overseas B.V.
Honeywell B.V.
Farm Frites B.V.
Zeetech B.V.
Hamburg-Manheimer B.V.
Motip-dupli B.V.
Transcom B.V.
TAUW B.V.
Koninklijke Landmacht - Part Time Werving / Recrutement
Koninklijke Marine - Part Time Werving / Recrutement
Koninklijke Luchtmacht - Part Time Werving / Recrutement
Gemeente Rotterdam SoZaWe DAAD
Gemeente Hilversum
Gemeente Borger-Odoorn
Twinpack BV
Espria Sharde Service Center B.V.
OrbusNeich B.V.
Lammers van Toorenburg Benelux PR
Draka communications B.V.
UDI B.V.
Watson Wyatt IC B.V.
Meatco BV