Blended coaching voor integrale organisatie vernieuwing
(zie website TNO innovation for life)

http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank/blended-coaching-voor-integrale-organisatie-vernieuwing/58?q=blended%20coaching

2010 - Blended Coaching is bedoeld voor integrale organisatie vernieuwing, waarin samen leren en werken als doel heeft om gedrag in lijn te brengen met de strategie. Blended coaching is een mix van methodieken die leidt tot een meetbare ontwikkeling bij mens en organisatie; optimaal gebruikmaken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en coaching-on-the-job met veel aandacht  voor het monitoren van de vooruitgang. Hierbij staat learning by doing centraal, waardoor de deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en in het bedrijf en zijn context. Drs. Rob Remie heeft ervaring met deze methodiek beschreven in een boek. Hierin worden een vijftiental praktijkcases beschreven. Het boek is deels digitaal beschikbaar, via http://issuu.com/quist/docs/blendedcoaching. Het Nieuwe Werken en generatieleren zijn thema’s die in dit boek aan de orde komen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recensie mr. P.C Schelven (Bol.com)

De auteurs beschrijven hun ervaring met het nieuwe leren. Ook wel sociaalconstructivisme genoemd, want het gaat tegenwoordig om subjectieve kennis en ook om leren in plaats van onderwijzen. We willen niet dat anderen ons vertellen hoe we iets moeten doen, we willen de ervaring zelf opdoen. Blended coaching is een mix van methodieken die leidt tot een meetbare ontwikkeling bij mens en organisatie; optimaal gebruikmaken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en coaching-on-the-job met veel aandacht voor het monitoren van de vooruitgang. Coachen en trainen op maat. Hierbij staat learning by doing centraal, waardoor de deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en in het bedrijf van zijn context. 

Recensie
In dit helder geschreven boek wordt ingegaan op eigentijdse vormen van coaching van mensen binnen bedrijven en andere organisaties. 'Blended coaching' heeft betrekking op de inzet van een gemixt stelsel van leer- en ontwikkelmethodieken. De auteurs, beiden werkzaam in het bedrijfsleven als consultant/coach, geven in dit fraai vormgegeven boek een groot aantal praktijkcases met betrekking tot hun aanpak. De kern van dit boek vormen dan ook de beschrijvingen van coachings- en veranderingstrajecten binnen vijftien verschillende organisaties uit de private en publieke sector. Deze beschrijvingen worden voorafgegaan door de theoretische uitgangspunten van 'blended coaching'. Het boek bevat veel pictogrammen. Relevante kernpassages zijn in groen afgedrukt. Dit boek is bestemd voor iedereen die voor de keuze staat een beslissing te nemen over de wijze van aanpak van een coachingstraject.

http://www.bol.com/nl/p/blended-coaching/1001004007104437/